LMS dainganxanh
Search
K

Chấm bài làm Python

Sinh Test, chấm bài và một số vấn đề về bài thi Tin học trong dạy học
Học cách sinh Test và chấm bài thi Tin học tự động bằng phần mềm Themis và Python TestMaker
Đối tượng: Giáo viên dạy Tin học trong các trường THCS, THPT đã học lớp "Python Phổ thông" hoặc có thể sử dụng Python trong dạy học chương trình theo SGK.
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Nghiêm, tác giả phần mềm sinh test chấm bài Python tự động "PythonTestMaker"
Để đánh giá thuật toán của một bài toán trong Tin học hiện nay chúng ta sử dụng phần mềm chấm tự động. Phần mềm chấm bài tự động phổ biến được dùng trong các kỳ thi học sinh giỏi Tin học cũng như công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học là phần mềm Themis (của tác giả Lê Minh Hoàng). Khi chấm bài, Themis sẽ khởi chạy chương trình bài làm của học sinh để đối chiếu kết quả bài làm với bộ dữ liệu (input, output) chuẩn – được gọi là bộ Test. Như vậy, để có thể chấm được bài làm của học sinh thì ngoài phần mềm chấm ta cần có bộ Test cho bài toán tương ứng.

Nội dung:

  • Sinh bộ Test tự động
  • Hiệu chỉnh và chuẩn hóa bộ Test
  • Sử dụng phần mềm Themis để chấm bài với bộ Test đã sinh
  • Viết code sinh Test

Khai giảng khóa mới: 01/2022

Kết hợp học qua LMS và online.
Thời gian học online: Tối thứ Bảy, Chủ nhật (đủ số lượng học viên để tổ chức lớp sẽ có email thông báo cụ thể thời gian đến thầy cô). Thời gian còn lại học qua LMS (người học tự chủ thời gian).
Học phí: 200k (xem tại đây)

Đăng ký