LMS dainganxanh
Search
⌃K

Welcome

Chào mừng các bạn đến với trang tổng hợp các Khóa học của dainganxanh
HỌC NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN ĐỂ MỌI THỨ TRỞ NÊN ĐƠN GIẢN
Các khóa học được xây dựng theo phương thức dạy học kết hợp (blended learning). Người học sẽ tham gia học tập theo trình tự các chủ đề/bài học trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) đồng thời tham gia học online thời gian thực với giảng viên thông qua Phòng học online.
Mỗi bài học/chủ đề sẽ có các phần:
  • Phòng học trực tuyến (dạy-học online thời gian thực)
  • Học liệu (bài đọc, video bài giảng)
  • Bài tập và thực hành (trắc nghiệm, bài thực hành)
  • Tài liệu tham khảo / đọc thêm

Lớp sắp khai giảng

Last modified 1yr ago